Društvena odgovornost

Kroz različite aktivnosti društvene odgovornosti, iSPACE ima za cilj pružiti ekološku vrijednost životima naših kupaca i društvu općenito.Briga o zemlji i budućim generacijama je vitalni dio iSPACE-ove korporativne društvene odgovornosti.

Doprinos ljudskom razvoju

d847c57bd1f7e4365b29ddb4deea35e

Slikanje sutrašnjice, prenošenje ljubavi

iSPACE je spojio resurse kompanije sa ljubavlju i mudrošću zaposlenih da rade zajedno, pokazuju saosećanje, donose toplinu i brigu.Takođe pružamo jednake mogućnosti za karijeru i posvećeni smo podršci našem ženskom talentu.

Doprinos životnoj sredini

Zaštita životne sredine

Osim korištenja ekološki prihvatljivih materijala i recikliranih resursa, iSPACE je odgovorio na
klimatske promjene korištenjem obnovljive energije i povećanjem energetske efikasnosti.
☆ Smanjenje potrošnje solarne energije i emisije stakleničkih plinova
☆ Smanjenje količine ispuštanja otpadnih voda i potrošnje vode

GT

Uvijek smo na putu.